DILES Company s.r.o. se specializuje na dodávky materiálů pro výstavbu a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a plynovodů.

KANALIZACE

 • PVC potrubí a tvarovky SN4 – SN16 (KG, SOLIDWALL a QUANTUM)

 • PP potrubí a tvarovky hladké SN8 – SN16 (RAUSISTO, AWADUKT PP, ACARO, KG 2000 PP, PP MASTER, EM-LINE atd.)

 • PP potrubí a tvarovky žebrované SN10 – SN16 (ULTRA – RIB 2 DIN a CORMA RIB 2)

 • PP potrubí a tvarovky korugované SN8 – SN10 (K2, X-STREAM, PRAGMA, EM-COR, Teracan atd.)

 • PE-HD potrubí a tvarovky korugované SN2 – SN8 (UPOROL, Ecopal PE atd.)

 • PE potrubí PECOR OPTIMA – propustky

 • Sklolaminátové roury a tvarovky SN2500 – SN10000 (Hobas)

 • Betonové potrubí, revizní šachty, retenční nádrže, odlučovače ropných látek panely, opěrné stěny atd.

 • Betonové obrubníky, dlažba, plotové systémy atd.

 • Betonové uliční vpusti, sestavy, díly a horské vpusti

 • Plastové revizní šachty DN315, 400, 425 a 1000 včetně příslušenství

 • Plastové nádrže, jímky, septiky, odlučovače ropných látek, lapáky tuků

 • Litinové poklopy, mříže, lapače střešních splavenin, odpadní potrubí a

  tvarovky

 • Domovní čistírny odpadních vod (ČOV), přečerpávací jímky odpadních vod,

  zemní filtry atd.

 • Vnitřní odpadní potrubí a tvarovky (HT)