DILES Company s.r.o. se specializuje na dodávky materiálů pro výstavbu a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a plynovodů.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

  • PVC a PE drenážní potrubí a tvarovky
  • Liniové plastové, polymerbetonové a betonové žlaby vč. příslušenství
  • Plastové retenční nádrže a jímky včetně přečerpávání zachycených vod pomocí čerpadel včetně automatických řídících jednotek
  • Zasakovací a retenční systémy (Wavin Azura, Q-Big a Q-BB)
  • Systémy regulace odtoků z retenčních nádrží a vírové ventily
  • Plastové regulační a filtrační šachty
  • Geotextílie, geomříže a nopové fólie
  • Podtlakové odvodnění plochých střech (Wavin QuickStream PE)
  • Odlučovače ropných látek (ORL)